Om nævnet

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager vedrørende tvangsindgreb, som du, som patient har været udsat for, mens du var indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over beslutninger om tvangsforanstaltninger i form af:

 • tvangsindlæggelse,
 • tvangstilbageholdelse,
 • tilbageførsel,
 • tvangsfiksering,
 • aflåsning af døre i afdelingen,
 • tvangsbehandling,
 • fysisk magtanvendelse,
 • beroligende medicin,
 • personlig skærmning,
 • tvungen opfølgning efter udskrivning,
 • aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland,

når disse indgreb sker i forbindelse med indlæggelser på de psykiatriske hospitaler/centre i landets fem regioner.

Nævnets forretningsorden

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn

Nævnsmøder i Det Psykiatriske Patientklagenævn

I Det Psykiatriske Patientklagenævn foregår nævnsmøderne primært virtuelt. Måden, de virtuelle nævnsmøder bliver afholdt på, er i løbet af år 2020 blevet evalueret. Du kan læse en rapport med evalueringen af de virtuelle nævnsmøder via dette link.

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Det Psykiatriske Patientklagenævn