Årsberetninger

Her finder du nævnets årsberetninger og en vejledning til læsningen af dem.

Formålet med årsberetningen

Årsberetningerne fra Det Psykiatriske Patientklagenævn har flere formål:

  • Gennemgang af den generelle diskussion om praksis vedrørende tvang i psykiatrien
  • Oplysninger om statistik over tvangsindgreb
  • Videnformidling om nævnets arbejde til såvel befolkningen som fagfolk

Sådan er årsberetningerne opbygget

Årsberetningen er opdelt i tre hovedafsnit:

  • Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn: om Nævnets virksomhed
  • Afsnit II: Principielle problemstillinger
  • Afsnit III: Principielle afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn og Det Psykiatriske Ankenævn.

Årsberetninger

Årsrapport 2020 (pdf)

Årsrapport 2019 (pdf)

Årsrapport 2018 (pdf)

Årsrapport 2017 (pdf)

Årsrapport 2016 (pdf)

Årsrapport 2015 (pdf)

Årsrapport 2014 (pdf)

Årsrapport 2013 (pdf)

Årsrapport 2012 (pdf)