Årsberetninger

Her finder du nævnets årsberetninger og en vejledning til læsningen af dem.

Formålet med årsberetningen

Årsberetningerne fra Det Psykiatriske Patientklagenævn har flere formål:

  • Gennemgang af den generelle diskussion om praksis vedrørende tvang i psykiatrien
  • Oplysninger om statistik over tvangsindgreb
  • Videnformidling om nævnets arbejde til såvel befolkningen som fagfolk

Sådan er årsberetningerne opbygget

Årsberetningen er opdelt i tre hovedafsnit:

  • Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn: om Nævnets virksomhed
  • Afsnit II: Principielle problemstillinger
  • Afsnit III: Principielle afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn og Det Psykiatriske Ankenævn.

Årsberetninger

Årsrapport 2017 (pdf)

Årsrapport 2016 (pdf)

Årsrapport 2015 (pdf)

Årsrapport 2014 (pdf)

Årsrapport 2013 (pdf)

Årsrapport 2012 (pdf)