Årsberetninger

Her finder du nævnets årsberetninger og en vejledning til læsningen af dem.

Formålet med årsberetningen

Årsberetningerne fra Det Psykiatriske Patientklagenævn har flere formål:

  • Gennemgang af den generelle diskussion om praksis vedrørende tvang i psykiatrien
  • Oplysninger om statistik over tvangsindgreb
  • Videnformidling om nævnets arbejde til såvel befolkningen som fagfolk

Sådan er årsberetningerne opbygget

Årsberetningen er opdelt i tre hovedafsnit:

  • Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn: om Nævnets virksomhed
  • Afsnit II: Principielle problemstillinger
  • Afsnit III: Principielle afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn og Det Psykiatriske Ankenævn.

Årsberetninger

Årsberetning 2022 (pdf)

Årsberetning 2021 (pdf)

Årsberetning 2020 (pdf)

Årsberetning 2019 (pdf)

Årsberetning 2018 (pdf)

Årsberetning 2017 (pdf)

Årsberetning 2016 (pdf)

Årsberetning 2015 (pdf)

Årsberetning 2014 (pdf)

Årsberetning 2013 (pdf)

Årsberetning 2012 (pdf)