Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager om tvangsindgreb, der er sket under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, du ikke har givet samtykke til.

Gå til vejledning og start din klage

Det Psykiatriske Patientklagenævn

Typiske sager

  • Tvangsindlæggelse
  • Tvangstilbageholdelse
  • Bæltefikseringer
  • Fysisk magtanvendelse
  • Tvangsbehandling
  • Akut beroligende medicin givet med tvang

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her kan du læse mere om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du informationer om sagsbehandlingstiderne.

Læs mere

Klager over afgørelser

Her finder du relevant information, hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her finder du love og vejledninger, som bruges i Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Læs mere

Årsberetninger

Her finder du årsberetninger fra Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Læs mere