Relevant lovgivning

Her finder du relevante love og regler på forbrugerområdet.

Er du forbruger, og ønsker du at klage, eller er du erhvervsdrivende, og har du modtaget en klage, kan du se nærmere om de forbrugerretlige regler her. Ud over de forskellige love er der også mange juridiske grundsætninger, som det ikke er muligt at opliste her.