Når klagesagen er afgjort

På denne side finder du information om efterlevelsessager. Læs om, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis den erhvervsdrivende ikke efterlever ankenævnets afgørelse.