Når klagesagen er afgjort

På denne side finder du information om efterlevelsessager. Læs om, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis den erhvervsdrivende ikke efterlever ankenævnets afgørelse.

Ofte stillede spørgsmål

Du har 1 år fra nævnet afgjorde sagen, til at indbringe den for domstolene. Det er vigtigt, at du er opmærksom på denne dato og sørger for, at vi modtager de nødvendige oplysninger, inden der er gået 1 år.

Når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger, vil vi stævne den erhvervsdrivende.

Når sagen er endeligt afsluttet, skal du sende afgørelsen og bilag på de samlede udgifter til os. Nævnenes Hus vurderer så, hvor mange af omkostningerne i forbindelse med sagen, vi kan dække.

Hvis din forsikring dækker udgifter i forbindelse med afvikling af retssagen, vil dette blive modregnet i dækningen fra Nævnenes Hus. Det vil som udgangspunkt betyde, at vi kun dækker selvrisikoen.

I de fleste sager dækkes alle omkostninger enten via din forsikring eller via Nævnenes Hus. Vær dog særligt opmærksom på, at omkostninger til advokat kun dækkes i de tilfælde, hvor der er givet tilsagn fra retten til, at sagen skal føres med advokat.

Hvis den erhvervsdrivende har forholdt sig helt passiv, altså slet ikke har svaret på henvendelsen, om at leve op til afgørelsen truffet af et ankenævn, så er der tale om fogderetssag.

Hvis den erhvervsdrivende har givet udtryk for, at man ikke ønsker at rette sig efter ankenævnets afgørelse, så er der tale om en domstolssag.

Vi kan kun yde omkostningsdækning, hvis du har fået helt eller delvist medhold i din klage. Vi gør opmærksom på, at det kun er klagepunkter i relation til den aktuelle afgørelse, som kan behandles i forbindelse med retssagen.

Hvis du vil søge om at få dækket dine omkostninger, skal du sende en mail til . I din mail skal du vedhæfte en række dokumenter:

  1. Et udfyldt ansøgningsskema, som findes her
  2. Dine forsikringsvilkår
  3. Nævnsafgørelsen
  4. Eventuelle bilag fra afgørelsen
  5. Ankenævnets meddelelse om, at afgørelsen er forkyndt, og hvornår den erhvervsdrivende har afvist at efterleve afgørelsen (hvis du ikke har fået dem, kan du få dem ved at kontakte nævnet).

Vi kan kun yde omkostningsdækning, hvis du har fået helt eller delvist medhold i din klage. Vi gør opmærksom på, at det kun er klagepunkter i relation til den aktuelle afgørelse, som kan behandles i forbindelse med retssagen.

Hvis du vil søge om at få dækket dine omkostninger, skal du sende en mail til . I din mail skal du vedhæfte en række dokumenter:

  1. Et udfyldt ansøgningsskema, som findes her
  2. Dine forsikringsvilkår
  3. Nævnsafgørelsen
  4. Eventuelle bilag fra afgørelsen
  5. Ankenævnets meddelelse om, at afgørelsen er forkyndt, og hvornår den erhvervsdrivende har afvist at efterleve afgørelsen (hvis du ikke har fået dem, kan du få dem ved at kontakte nævnet).

Du kan kontakt , hvis du har spørgsmål i forbindelse med din sags afslutning i Forbrugerklagenævnet.