Forbrugerklagenævnets medlemmer

Formandskab:

 • Landsdommer Joachim Kromann, Formand
 • Retspræsident & dommer Bodil Ruberg, Næstformand

Forretningsudvalg:

 • Vagn Jelsøe 
 • Jakob Steenstrup 
 • Lone Rasmussen 
 • Lars Frolov-Hammer 

Nævnsmedlemmer:

 • Susanne Danø
 • Jakob Steenstrup 
 • Vagn Jelsøe 
 • Regitze Buchwaldt
 • Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård 
 • Maria Liljeqvist 
 • Anita Barbesgaard 
 • Britt Vangssted 
 • Per Jensen 
 • Rut Jørgensen 
 • Torben Steenberg 
 • Jesper Chr. Petersen
 • Frederik Dehlholm 
 • Claus Petter Busch 
 • Lars Alexander Clark 
 • Lennart Fogh 
 • Casper Schad 
 • Sara Lynge Skovhede
 • Martin Jørgensen 
 • Lone Rasmussen 
 • Jakob Reland 
 • Jørgen Lund 
 • Bo Dalsgaard 
 • Tina Morell Nielsen 
 • Lars Frolov-Hammer 
 • Lasse Andersen 
 • Jakob Hahn 
 • Uffe Mygind Krempel 
 • Henrik Egede 
 • Birgitte Mogensen 
 • Lasse Ødum 
 • Hans Bremholm Jahn 
 • Brian Reinhold Jensen 
 • Christian Brandt 
 • Flemming Fosgrau Jørgensen