Kommunikation under sagens behandling

  • Byggeklageenheden er ikke på klageportalen for Nævnenes Hus.
  • Kommunen kan derfor forvente at høre fra Byggeklageenheden, hvis enheden mangler oplysninger til sagsbehandlingen.
  • Kommunen orienteres, når der er truffet afgørelse i sagen og vil modtage en kopi af afgørelsen.
  • Byggeklageenheden anvender hovedsageligt Digital Post (e-Boks) til at kommunikere med kommunerne.
  • Hvis kommunen ønsker at genoptage en påklaget sag, skal Byggeklageenheden orienteres herom hurtigst muligt, da der ifølge byggeloven ikke er tillagt 1. instansen remonstrationsadgang.