Byggeklageenhedens behandling af sagen

  • Når Byggeklageenheden modtager klagen, bliver den screenet af en sagsbehandler.
  • Kommunen vil herefter blive orienteret om klagen.