Til kommunerne

I boksene nedenfor finder I blandt andet information om sagens behandling og indsendelse af klage hos Byggeklageenheden.

 Kommunikation med Byggeklageenheden

Indgivelse af en klage og kommunikation med Byggeklageenheden skal ske via Digital Post (e-Boks).