Nedbringelse af sagsbeholdning

Behandling af klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven (byggesager) er pr. 1. januar 2019 overgået fra Statsforvaltningen til Nævnenes Hus. I den forbindelse blev 685 klagesager, der var uafsluttet ved Statsforvaltningen pr. 1. januar 2019, overført til færdigbehandling i Nævnenes Hus.

Nævnenes Hus har iværksat en afviklingsplan med henblik på at sagsbeholdningen modtaget fra Statsforvaltningen er afviklet inden udgangen af 2021 samtidig med, at nye sager modtaget efter 1. januar 2019 afgøres med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 24 måneder.

Klagere, der har en klagesag, der indgår i sagsbeholdningen, vil løbende blive underrettet om den forventede sagsbehandlingstid for sagen.

 

Tabel 1: Mål for afvikling af beholdning af sager overtaget fra Statsforvaltningen
  201920202021
Maks sagsbeholdning ultimo året 456 228 0