Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i antallet af klagesager, som er til behandling ved de nævn, Nævnenes Hus sekretariatsbetjener. 

Graf over udviklingen i sagsbeholdningen i Nævnenes Hus

Anm.: Aktindsigter og klager over aktindsigter er ikke indeholdt i grafen.