Sagsbeholdningens alder

Tabellen viser aldersfordelingen for de sager, som det enkelte nævn har til behandling. Sagsbeholdningen er angivet i procent. 


 

0-3
måneder

3-6 
måneder

6-9 
måneder

9-12 
måneder

Over 12
måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 55,6 25,9 14,8 3,7 0,0
Ankenævnet for Søfartsforhold 29,4 35,3 17,6 5,9 11,8
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Byfornyelsesnævnene 57,1 28,6

14,3

0,0 0,0
Byggeklageenheden 33,7 14,0 9,1 9,1 34,2
Center for Klageløsning 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0
Det Psykiatriske Patientklagenævn 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkedeygningssagkyndige 69,1 19,1 4,4 1,5 5,9
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 69,2 23,1 7,7 0,0 0,0
Energiklagenævnet 36,2 19,9 23,2 4,9 15,9
Erhvervsankenævnet 31,0 20,7 17,2 13,8 17,2
Forbrugerklagenævnet 34,8 24,0 14,2 7,4 19,6
Klagenævnet for Udbud 40,0 22,9 34,3 2,9 0,0
Konkurrenceankenævnet 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Miljø- og Fødevareklagenævnet 24,6 17,3 14,7 12,6 30,8
Planklagenævnet 24,7 26,1 17,1 10,4 21,7
Revisornævnet 44,4 46,7 2,2 2,2 4,4
Teleklagenævnet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tvistighedsnævnet 22,9 34,3 20,0 5,7 17,1
*Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder de lovfastsatte ufravigelige sagsbehandlingstider på 7 og 14 dage for de sager, som fristerne gælder for.