Aldersfordelingen for afsluttede sager

I nedenstående tabel er det angivet, hvor stor en andel af sagerne der er afsluttet indenfor de opgjorte intervaller. Andelen er opgjort i procent. Opgørelsen gælder for sager afsluttet i indeværende år til og med april. 

 

0-3
måneder

3-6 
måneder

6-9 
måneder

9-12 
måneder

Over 12
måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

20,0

40,0 26,7 0,0 13,3
Ankenævnet for Søfartsforhold 0,0 75,0 8,3 0,0 16,7
Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Byfornyelsesnævnene 33,3 33,3

0,0

33,3 0,0
Byggeklageenheden 55,7 6,8 4,6 21,0 11,9
Center for Klageløsning 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0
Det Psykiatriske Patientklagenævn 92,1 6,8 0,9 0,2 0,0
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkedeygningssagkyndige 23,5 33,3 35,3 2,0 5,9
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 23,1 23,1 38,5 15,4 0,0
Energiklagenævnet 44,9 12,2 17,3 15,3 10,2
Erhvervsankenævnet 52,9 11,8 0,0 5,9 29,4
Forbrugerklagenævnet 34,4 27,2 12,9 7,9 17,5
Klagenævnet for Udbud 64,1 7,7 2,6 15,4 10,3
Konkurrenceankenævnet 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Miljø- og Fødevareklagenævnet 41,2 14,4 13,7 7,4 23,4
Planklagenævnet 39,9 27,5 18,4 9,5 4,8
Revisornævnet 9,7 38,7 38,7 6,5 6,5
Teleklagenævnet 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tvistighedsnævnet 18,8 31,3 37,5 0,0 12,5
*Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder de lovfastsatte ufravigelige sagsbehandlingstider på 7 og 14 dage for de sager, som fristerne gælder for.