Aldersfordelingen for afsluttede sager

I nedenstående tabel er det angivet, hvor stor en andel af sagerne der er afsluttet indenfor de opgjorte intervaller. Andelen er opgjort i procent. Opgørelsen gælder for sager afsluttet i indeværende år til og med oktober. 

 

0-3
måneder

3-6 
måneder

6-9 
måneder

9-12 
måneder

Over 12
måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 8,6 45,7 20 5,7 20,0
Ankenævnet for Søfartsforhold 34,9 30,2 16,3 14,0 4,7
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 100 0,0 0,0 0,0 0,0
Byfornyelsesnævnene 36,7 43,3

10,0

6,7 3,3
Byggeklageenheden 42,9 12,1 3,7 2,0 39,3
Center for Klageløsning 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Det Psykiatriske Patientklagenævn 97,5 2,0 0,5 0,0 0,1
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkedeygningssagkyndige 32,6 41,9 22,1 2,9 0,6
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 28,6 45,2 19,0 7,1 0,0
Energiklagenævnet 51,1 12,9 13,3 7,3 15,5
Erhvervsankenævnet 50,0 5,9 8,8 20,6 14,7
Forbrugerklagenævnet 43,6 20,4 11,6 10,1 14,3
Klagenævnet for Udbud 42,5 32,2 13,8 6,9 4,6
Konkurrenceankenævnet 40,0 10,0 10,0 40,0 0,0
Miljø- og Fødevareklagenævnet 27,6 23,8 18,4 8,1 22,1
Planklagenævnet 27,5 10,7 11,2 15,6 35,0
Revisornævnet 15,7 51,7 30,3 1,1 1,1
Teleklagenævnet 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Tvistighedsnævnet 14,8 33,3 31,5 7,4 13,0
*Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder de lovfastsatte ufravigelige sagsbehandlingstider på 7 og 14 dage for de sager, som fristerne gælder for.