Aldersfordelingen for afsluttede sager

I nedenstående tabel er det angivet, hvor stor en andel af sagerne der er afsluttet indenfor de opgjorte intervaller. Andelen er opgjort i procent. Opgørelsen gælder for sager afsluttet i indeværende år til og med august. 

 

  0-3 mdr. 3-6 mdr. 6-9 mdr. 9-12 mdr. >12 mdr.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker 15,0 45,0 25,0 5,0 10,0
Ankenævnet for Søfartsforhold 24,0 40,0 16,0 0,0 20,0
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomhed 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Byfornyelsesnævnene 42,9 28,6 0,0 28,6 0,0
Byggeklageenheden 52,4 7,3 17,2 15,9 7,1
Det psykiatriske Patientklagenævn 92,9 6,3 0,6 0,2 0,0
Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 17,8 27,7 44,6 5,9 4,0
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 31,6 26,3 31,6 10,5 0,0
Energiklagenævnet 32,7 35,9 11,7 12,1 7,6
Erhvervsankenævnet 56,0 12,0 0,0 4,0 28,0
Forbrugerklagenævnet 26,0 19,6 13,6 13,3 27,4
Klagenævnet for Udbud 57,7 12,7 4,2 14,1 11,3
Konkurrenceankenævnet 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Miljø- og Fødevareklagenævnet 41,4 17,2 13,0 6,3 22,1
Mæglingsteamet for Forbrugerklager 97,4 2,6 0,0 0,0 0,0
Planklagenævnet 39,8 31,7 15,6 8,2 4,7
Revisornævnet 15,7 33,3 37,3 9,8 3,9
Teleklagenævnet 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tvistighedsnævnet 17,1 37,1 28,6 5,7 11,4

*Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder de lovfastsatte ufravigelige sagsbehandlingstider på 7 og 14 dage for de sager, som fristerne gælder for.