Mål og strategi

Her kan du læse mere om vores mål, resultater og planer.

Nævnenes Hus er sat i verden for at levere sekretariatsbetjening af høj kvalitet til en række uafhængige nævn.

Vi ser værdi i digitalisering, synergi gennem samarbejde og faglighed. Elementerne er indgroede pejlemærker i vores måde at arbejde på. Pejlemærkerne er centrale i vores ambition om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed og realisere en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder på tværs af alle nævn. Nedenfor kan du læse mere om styrelsens mål- og resultatplan for 2024.

Mål- og resultatplan

Nævnenes Hus indgår hvert år en Mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement.

Mål- og resultatplanen bygger på en flerårig strategisk målsætning og klare mål for styrelsens kerneopgaver det kommende år. Mål- og resultatplanen medvirker til, at styrelsen kan realisere sin flerårige strategi.

Mål- og resultatplanen udspringer af Erhvervsministeriets arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet sætter rammerne for ministeriets samlede arbejde det kommende år. 

Du kan læse mål- og resultatplanen for 2024 her.

Årsrapport

Nævnenes Hus udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten indeholder blandt andet en ledelsespåtegning og -beretning, afrapportering på målopfyldelsen i Mål- og resultatplanen samt en opgørelse af det regnskabsmæssige resultat for det pågældende år.

Nævnenes Hus' årsrapport for 2023 vil blive tilgængelig i marts 2024.

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Resultatløn til direktøren for Nævnenes Hus

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntningen for 2022 udgør 85.000 kr.