Mål og strategi

Her kan du læse mere om vores mål, resultater og planer.

Nævnenes Hus er sat i verden for at levere sekretariatsbetjening af høj kvalitet til en række uafhængige nævn.

Vi ser værdi i digitalisering, synergi gennem samarbejde og faglighed. Elementerne er indgroede pejlemærker i vores måde at arbejde på. Pejlemærkerne er centrale i vores ambition om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed og realisere en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder på tværs af alle nævn. Nedenfor kan du læse mere om styrelsens mål- og resultatplan for 2021.

Mål- og resultatplan

Nævnenes Hus indgår hvert år en Mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement.

Mål- og resultatplanen bygger på en flerårig strategisk målsætning og klare mål for styrelsens kerneopgaver det kommende år. Mål- og resultatplanen medvirker til, at styrelsen kan realisere sin flerårige strategi.

Mål- og resultatplanen udspringer af Erhvervsministeriets arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet sætter rammerne for ministeriets samlede arbejde det kommende år. 

Du kan læse mål- og resultatplanen for 2021 her og de tilhørende bilag kan du læse her.

Årsrapport

Nævnenes Hus udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten indeholder blandt andet en ledelsespåtegning og -beretning, afrapportering på målopfyldelsen i Mål- og resultatplanen samt en opgørelse af det regnskabsmæssige resultat for det pågældende år.

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Resultatløn til direktøren for Nævnenes Hus

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2019 udgjorde 95.000 kr.