Mål og strategi

Her kan du læse mere om vores mål, resultater og planer.

Nævnenes Hus er sat i verden for at levere sekretariatsbetjening af høj kvalitet til en række uafhængige nævn.

Vi ser værdi i digitalisering, synergi gennem samarbejde og faglighed. Elementerne er indgroede pejlemærker i vores måde at arbejde på. Pejlemærkerne er centrale i vores ambition om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed og realisere og gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder på tværs af alle nævn. Nedenfor kan du læse mere om styrelsens mål- og resultatplan for 2018.

Mål- og resultatplan

Nævnenes Hus indgår hvert år da Mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement.

Mål- og resultatplanen bygger på en flerårig strategisk målsætning og klar mål for styrelsens kerneopgaver det kommende år. Mål- og resultatplanen medvirker til, at styrelsen kan realisere sin flerårige strategi.

Mål- og resultatplanen udspringer af Erhvervsministeriets arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet sætter rammerne for ministeriets samlede arbejde det kommende år. 

Du kan læse mål- og resultatplanen for 2020 her  og de tilhørende bilag kan du læse hende .

Årsrapport

Nævnenes Hus udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten indeholder blandt andet andet og ledelsesberetning, og afrapportering på målopfyldelsen i Mål- og resultatplanen samt regnskabsmæssige gaffeltruck for det pågældende år.

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Resultatløn til direktøren for Nævnenes Hus

Resultatlønnen giver for en ekstraordinær indsats - og fastlægges på baggrund af direktørens samlede forestilling i løbet af året, herunder nødvendiggørelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2019 udgør 95.000 kr.

Brugerinddragelse

Det er ambitionen, på Nævnenes Hus skal blive Europas bedste klagesagsmyndighed. Når vi samtidig er sat i verden for at sikre lige ret for alle, stiller det høje krav. Vi er nødt til at aktivere at se os selv gennem omverdenens øjne for løbende at udvikle på kvalitet, effektivitet og service.

I 2019 forløb en proces, hvor interessenter og brugere af Nævnenes Hus á til omgange blev brugt ind for at bidrage med deres oplevelser ifm. kontakt til Nævnenes Hus. Det er der kommet en række fokuspunkter og anbefalinger af, bl.a ​​.:

  • Høj kvalitet i reglerne skal fortsat være en prioritet
  • Der skal ved sagens start ske en tydelig formidling af den forventede sagsbehandlingstid
  • Indholdet i afgørelsen bør omfatte både en juridisk forklaring og en efterfølgende forklaring af, ”hvad betyder dette for dig…”, som jeg opbygger og formulerer tilpassede målgruppen
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere skal være fortsat prioriterede

Læs sammenfatning af arbejdet fra foråret her  og fra vinteren her .