Mål og strategi

Her kan du læse mere om vores mål, resultater og planer.

Nævnenes Hus er sat i verden for at levere sekretariatsbetjening af høj kvalitet til en række uafhængige nævn.

Vi ser værdi i digitalisering, synergi gennem samarbejde og faglighed. Elementerne er indgroede pejlemærker i vores måde at arbejde på. Pejlemærkerne er centrale i vores ambition om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed og realisere en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder på tværs af alle nævn. Nedenfor kan du læse mere om styrelsens mål- og resultatplan for 2018.

Mål- og resultatplan

Nævnenes Hus har indgået en Mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement.

Mål- og resultatplanen bygger på en flerårig strategisk målsætning og klare mål for styrelsens kerneopgaver det kommende år. Mål – og resultatplanen medvirker til, at styrelsen kan realisere sin flerårige strategi.

Mål- og resultatplanen udspringer af Erhvervsministeriets arbejdsprogram for 2019

Arbejdsprogrammet sætter rammerne for ministeriets samlede arbejde det kommende år.

Her finder du Nævnenes Hus Mål- og resultatplan 2019 og bilag.  

Årsrapport

Nævnenes Hus udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten indeholder blandt andet en ledelsesberetning, en afrapportering på målopfyldelsen i Mål- og resultatplanen samt regnskabsmæssige forklaringer for det pågældende år.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Resultatløn til direktøren for Nævnenes Hus

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2018 udgør 85.000 kr.

Brugerinddragelse

Det er ambitionen, at Nævnenes Hus skal blive Europas bedste klagesagsmyndighed. Når vi samtidig er sat i verden for at sikre lige ret for alle, stiller det krav. Vi er nødt til aktivt at se på os selv gennem omverdenens øjne, for løbende at udvikle på kvalitet, effektivitet og service.

I maj 2019 forløb en proces, hvor interessenter og brugere af Nævnenes Hus blev inviteret til at bidrage med deres oplevelser. Det er der kommet en række fokuspunkter ud af, bl.a.:

  • Høj kvalitet i afgørelserne skal fortsat være en prioritet
  • Der skal ved sagens start ske en tydelig formidling af den forventede sagsbehandlingstid
  • Indholdet i afgørelsen bør omfatte både en juridisk forklaring og en efterfølgende forklaring af, ”hvad betyder dette for dig …”, som i opbygning og formulering tilpasses målgruppen

Læs hele sammenfatningen af arbejdet her.