Mål og strategi

Her kan du læse mere om vores mål, resultater og planer.

Nævnenes Hus er sat i verden for at levere sekretariatsbetjening af høj kvalitet til en række uafhængige nævn.

Vi ser værdi i digitalisering, synergi gennem samarbejde og faglighed. Elementerne er indgroede pejlemærker i vores måde at arbejde på. Pejlemærkerne er centrale i vores ambition om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed og realisere en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder på tværs af alle nævn. Nedenfor kan du læse mere om styrelsens mål- og resultatplan for 2018.

Mål- og resultatplan

Nævnenes Hus har indgået en Mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement.

Mål- og resultatplanen bygger på en flerårig strategisk målsætning og klare mål for styrelsens kerneopgaver det kommende år. Mål – og resultatplanen medvirker til, at styrelsen kan realisere sin flerårige strategi.

Mål- og resultatplanen udspringer af Erhvervsministeriets arbejdsprogram for 2019

Arbejdsprogrammet sætter rammerne for ministeriets samlede arbejde det kommende år.

Her finder du Nævnenes Hus Mål- og resultatplan 2019 og bilag.  

Årsrapport

Nævnenes Hus udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten indeholder blandt andet en ledelsesberetning, en afrapportering på målopfyldelsen i Mål- og resultatplanen samt regnskabsmæssige forklaringer for det pågældende år.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017