Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

01-09-2022
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune.

Fredningsnævnet for Vestsjælland har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 188 ha. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at sikre grundlaget for naturpleje i området, således at øens særegne kystnatur sikres varigt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse
Besigtigelsen finder sted onsdag den 28. september 2022 fra kl. 9.00. Mødested er krydset mellem Østre Færgevej og Østre Strandvej, 4305 Orø, som er markeret på kortudsnittet. Nævnet vil både foretage besigtigelsen til fods og fra bus. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området.

Offentligt møde
Torsdag den 29. september 2022 kl. 09.00 afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde. Mødet finder sted i Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 20. september 2022.