Nævnsmøde i Ankenævnet for Søfartsforhold

11-05-2022
Nævnenes Hus Ankenævnet for Søfartsforhold

Offentlig procedure

Ved ankenævnets behandling af klagerne over besætningsfastsættelserne for skibene Hermes, Justine, Margrethe Fighter og Skoleskibet DANMARK vil klagerne - 3F Sømændene og Martec -  fremføre en procedure i sagerne.

Disse procedurer vil være offentlige og finde sted mellem kl. 12.15-15.45 den 16. maj 2022 i Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.