Der skal som udgangspunkt ikke længere sendes fysiske eksemplarer af processkrifter og bilag til nævnet

15-02-2022
Nævnenes Hus Klagenævnet for Udbud

Der skal som udgangspunkt ikke længere sendes fysiske eksemplarer af processkrifter og bilag til nævnet. Det må dog forventes, at klagenævnet i visse sager retter henvendelse til parterne i sagen og beder om at få sagens dokumenter fremsendt fysisk.