• Praksisændring i Byggeklageenheden

    Publiceret 15-12-2022
    Byggeklageenheden

    Her kan du læse mere om Byggeklageenhedens praksisændring vedrørende ejerlejlighedsejeres klageberettigelse i forbindelse med ejerforeningers byggeprojekter.