Nyt nævn sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus

29-04-2022
Nævnenes Hus

Klagenævnet for Taxi er omfattet af Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. Nævnets vedtægter er godkendt af Erhvervsministeren. Nævnet behandler klager over taxikørsel i Danmark, der er bestilt igennem et kørselskontor.

Klagenævnet for Taxi består af en formand, som er dommer, to repræsentanter for Forbrugerrådet Tænk og to repræsentanter for taxibranchen.

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener det private godkendte klagenævn.

Du kan læse mere om nævnet på taxiklage.dk