Nævnenes Hus' årsrapport for 2021

05-04-2022
Nævnenes Hus

Nævnenes Hus årsrapport for 2021 er nu udgivet. Det fremgår af rapporten, at Nævnene Hus i 2021 har nedbragt sagsbeholdningen og sagsbeholdningens alder væsentligt, og igen har øget produktiviteten i sagsbehandlingen.

Nævnenes Hus’ årsrapport for 2021 er nu udgivet – du kan læse den her.

I rapporten fremgår det blandt andet at Nævnenes Hus i 2021 har:

  • Haft fokus på at nedbringe sagsbeholdning og sagsbeholdningens alder som forudsætning for lav sagsbehandlingstid.
  • Afsluttet 11.829 sager og nedbragt den samlede sagsbeholdning med 674 sager til 3.613 sager.
  • Nedbragt sagsbeholdningens gennemsnitlige alder fra 307 dage til 185 dage. 
  • Modtaget 11.225 sager og dermed årligt 25 pct. flere sager siden 2018.
  • Afviklet beholdningen på 1.921 ældre sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ét år tidligere end oprindelig forudsat.
  • Nedbragt et efterslæb af sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, der opstod fra 2018 til genopretningen af Nævnenes Hus’ bevilling med finansloven for 2021.
  • Afviklet den sidste sag ud af de 685 komplicerede sager, som Nævnenes Hus overtog fra Statsforvaltningen den 1. januar 2019.
  • Afviklet alle sager vedrørende sol og vind inden for maksimalt 6 måneder. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 ”Klimaaftale for energi og industri mv.” og aftalte dermed, at klagesager vedrørende sol- og vindprojekter modtaget i perioden medio 2021 – 2024 skal afgøres inden for maksimalt 6 måneder.
  • Forbedret produktiviteten med 3,6 pct. I de foregående år er den forbedret med 12 pct. i 2017 i forhold til niveauet før styrelsens etablering, med 6 pct. fra 2017 til 2018, med 9 pct. fra 2018 til 2019 og med 3,4 pct. fra 2019 til 2020.
  • Realiseret et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til styrelsens bevilling på 150,3 mio. kr.