Besigtigelse og offentlig møde om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække

13-04-2022
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 14. januar 2020 truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 70 ha vest for Sæby. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at bevare og forbedre de naturtyper og -værdier, som er knyttet til arealerne i ådalen.

Afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i klagesagen skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse
Besigtigelsen finder sted onsdag den 11. maj 2022 fra kl. 9.30. Mødested er parkeringspladsen ved Hørby Kirke, Nyholmsvej 3a, 9300 Sæby. Nævnet vil både foretage besigtigelsen til fods og fra bus. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området. Under besigtigelsen vil nævnet krydse Hørbylund Møllebæk, hvorfor det anbefales at medbringe gummistøvler.

Offentligt møde
Onsdag den 11. maj 2022 kl. 14:45 afholder Miljø- og Fødevareklage-nævnet offentligt møde på Hotel Jutlandia, Havnepladsen 1, 9900 Frederikshavn.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 2. maj 2022.