Fakta om udviklingen i Nævnenes Hus sagsbehandlingstider, sagsbeholdning og produktivitet

15-10-2021
Nævnenes Hus

Nævnenes Hus afgør i år cirka 12.000 klagesager og bidrager på den måde i væsentlig grad til lige ret for alle. Her kan du læse mere om sagsbehandlingstider og udviklingen i sagsbeholdning og produktivitet.

 

  • Nævnenes Hus har realiseret forbedringer i styrelsens produktivitet med 30 pct. i styrelsens fire første leveår.
  • Nævnenes Hus afviklede i 2020, to år tidligere end forudsat, den sidste sag i en beholdning af 575 gamle sager i Planklagenævnet – herunder sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn. Der er ingen verserende sager fra før 1. juli 2018.
  • Der er ultimo september 2021 73 gamle sager tilbage i en beholdning på 1.346 gamle sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet – herunder sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Sagerne forventes afviklet i 2021 – og dermed et år tidligere end forudsat.
  • Nævnenes Hus overtog Byggeklageenheden fra Statsforvaltningen pr. 1. januar 2019 og i forbindelse hermed en beholdning på 685 komplicerede sager til behandling. Beholdningen er pr. maj 2021 afviklet.
  • Færre venter på en afgørelse. Nævnenes Hus arbejder til stadighed for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for de nævn, som styrelsen sekretariatsbetjener. I den forbindelse er det afgørende – som det også fremgår af Statsrevisorernes beretning - at styrelsens sagsbeholdning nedbringes. Fra januar 2020 til september 2021 er styrelsens sagsbeholdning nedbragt med knap 1.400 sager – svarende til en reduktion på ca. 25 pct.

 

Sagsbeholdning oktober 2021

 

  • Statsrevisorerne afgav i marts 2021 en beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. Statsrevisorerne fandt at udvikling i produktiviteten og i behandlingen af klagesager efter etableringen af Nævnenes Hus var utilfredsstillende. Det fremgik bl.a. af beretningen, at sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus ikke var reduceret efter etableringen af ​​Nævnenes Hus i 2017, at de realiserede produktivitetsforbedringer på 27 pct. i perioden 2017-2019 ikke oversteg bevillingsudviklingen og at beholdningen af verserende sager var stigende.