Statsrevisorerne har den 19. marts 2021 behandlet Rigsrevisionens beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

22-03-2021

Rigsrevisionen indledte af egen drift i marts 2020 en større undersøgelse af sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. Undersøgelsen er nu afsluttet og Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning til Statsrevisorerne om undersøgelsen. Statsrevisorerne har behandlet beretningen på deres møde den 19. marts 2021.

Rigsrevisionens undersøgelse dækker alle nævn i Nævnenes Hus fra 2017 til medio 2020 - og Rigsrevisionen inddrager i undersøgelsen data fra før udflytningen og etableringen af Nævnenes Hus i 2017.

Rigsrevisionen konkluderer i beretningen, at Nævnenes Hus ikke har sikret tilfredsstillende sagsbehandlingstider. Konklusionen følger blandt andet af, at Rigsrevisionens undersøgelse viser, at sagsbehandlingstiderne generelt ikke er kortere efter etableringen af ​​Nævnenes Hus sammenlignet med før, og fra Nævnenes Hus' etablering i 2017 og frem til 1. halvår 2020.

Rigsrevisionen konkluderer endvidere i beretningen, at Nævnenes Hus ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret en tilfredsstillende produktivitet for behandling af klagesager. Konklusionen følger blandt andet af, at Nævnenes Hus ikke har præsteret produktivitetsforbedringer, der svarer til faldet i styrelsens bevilling. Rigsrevisionens undersøgelse viser således, at Nævnenes Hus har realiseret en produktivitetsforbedring på 12 pct. i 2017, på 6 pct. i 2018 og 9 pct. i 2019, mens styrelsens bevilling er reduceret med 20 pct. i 2017, 4 pct. i 2018 og 5 pct. i 2019.

Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkning hertil kan findes her

Erhvervsministeren vil nu udarbejde en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger, som beretningen måtte give anledning til. Ministerredegørelsen vil blive sendt til Statsrevisorerne inden for 2 måneder.