Energiklagenævnets behandling af klagerne over etableringstilladelserne til Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker

29-03-2021

Energiklagenævnet har modtaget 59 klager over Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelserne af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker.

 

I marts 2012 blev der indgået en energipolitisk aftale om Danmarks energipolitik for perioden 2012-2020. Et af hovedelementerne i aftalen er en begrænsning af fossile brændsler samtidigt med, at andelen af vedvarende energi øges. Målsætningen er, at elproduktionen fra vindmøller skal udgøre 50 % af elforsyningen i 2020. Med baggrund i den energipolitiske aftale gav Energistyrelsen den 14. december 2020 Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S og Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S tilladelser til etablering af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker.

 

Fristen for at klage til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020 udløb den 11. januar 2020. Energiklagenævnet modtog 59 klager over tilladelserne af 14. december 2020, hvoraf Energiklagenævnet har afvist at behandle 50 klager grundet manglende klageberettigelse. Energiklagenævnet har offentliggjort enkelte af afvisningerne, som kan læses her på Afgørelsesportalen https://ekn.naevneneshus.dk/.

 

Energiklagenævnet bemærker, at nævnet realitetsbehandler 9 klager, hvor nævnet har vurderet, at klagerne er klageberettigede over Energistyrelsens afgørelser. Energiklagenævnet forventer på nuværende tidspunkt, at der vil kunne træffes afgørelse i klagesagerne i første del af 3. kvartal i indeværende år.