Bunken af gamle sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet er nedbragt til under 200 sager

10-05-2021

Nævnenes Hus, der sekretariatsbetjener Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, blev på baggrund af aftalen om finansloven for 2019 tilført i alt 42 mio. kr. i perioden 2019 – 2022 til en særlig indsats for at afvikle en bunke på 1.921 sager, der er modtaget før den 1. juni 2018 i de to nævn, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

De sidste sager i bunken i Planklagenævnet blev afviklet med udgangen af 2020, og bunken af sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet er primo maj 2021 nedbragt til under 200 sager. Dermed er bunken mere end halveret siden årsskiftet, hvor der var mere end 400 sager.

Nævnenes Hus har prioriteret, at afvikling sker endnu hurtigere end forudsat, og Nævnenes Hus forventer dermed, at bunken er afviklet inden udgangen af 2021, hvilket er et år tidligere end forudsat ved aftalen.

Du kan fortsat følge afviklingen af bunken her https://naevneneshus.dk/sagsbehandlingstider/, hvor vi månedligt opgør beholdningen.