Bunken af gamle byggeklagesager er nu sagsbehandlet!

21-05-2021

Behandlingen af klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven blev pr. 1. januar 2019 overført fra Statsforvaltningen til Nævnenes Hus som en del af Bedre Balance II.

Byggeklageenheden i Nævnenes Hus overtog i den forbindelse en bunke på 685 tunge og gamle sager. Byggeklageenheden iværksatte en særlig bunkeafviklingsindsats i 2019 og medarbejdernes store, fælles indsats har medført, at alle de gamle sager nu er afgjort til glæde for byggeprojekter i hele Danmark! 

Sagsbehandlingstiden på byggesager er fortsat for lang. Med afviklingen er der skabt der grundlag for, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Byggeklageenheden fremover kan nedbringes til maksimalt 6 måneder. Sagsbehandlingstiden kan følges her: https://naevneneshus.dk/sagsbehandlingstider/