Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune

12-05-2021
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og efterfølgende offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 32 ha. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at bevare og forbedre områdets naturværdier og skabe gunstige vilkår for de biologiske værdier i kridtgraven, for at sikre og bevare områdets geologiske og kulturhistoriske værdier, samt for at sikre offentlighedens adgang hertil via et stiforløb.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Tid og sted

Besigtigelsen finder sted onsdag den 16. juni 2021 fra kl. 9.30. Mødested er krydset mellem Daniavej og Kongsdal Havn. Deltagere sørger for egen transport.

Umiddelbart efter besigtigelsen afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde, dog tidligst kl. 13.15. Mødet finder på Restaurant Landgangen, Oxendalen 1, 9550 Mariager.

Af hensyn til tilrettelæggelsen af det offentlige møde inden for de gældende COVID-19-restriktioner, skal Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 9. juni 2021.