Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen søger tekniske revisorer og skønsmænd med tiltrædelse den 1. oktober 2021

02-07-2021
Nævnenes Hus Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Tekniske revisorer og skønsmænd søges med tiltrædelse den 1. oktober 2021

Udbudsmaterialet er lagt på udbudsportalen (Ethics). Tilbudsfristen er den 20. juli 2021. Bemærk, at der er mulighed for at afgive tilbud før denne frist.

Klik her for at se ansøgningssiden.