Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en sag vedrørende forskud på erstatning for skindværdi for destruerede minkskind

02-07-2021
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at stadfæste Fødevarestyrelsens afgørelse om forskud på erstatning for skindværdi for destruerede skind. Nævnet har ved afgørelsen taget stilling til henholdsvis afgrænsningen af erstatningsbestemmelsens anvendelsesområde og selve erstatningsfastsættelsen.

I forhold til afgrænsningen af erstatningsbestemmelsens anvendelsesområde fandt nævnet, at der alene kan udbetales et forskud på erstatning for skindværdien for aflivede mink, hvis disse er aflivet som følge af COVID-19. Der kan således ikke udbetales forskud for skinderstatning for selvdøde dyr, uanset at disse måtte være døde som følge af COVID-19-smitte.

I forhold til erstatningsfastsættelsen var nævnets vurdering baseret på den erklæring for optælling af mink i forbindelse med COVID-19, som var udarbejdet af Fødevarestyrelsen og underskrevet af den pågældende minkavler forud for aflivningen, samt det retlige grundlag for den konkrete minkbedrift. Det var nævnets opfattelse, at det optalte antal avlsdyr lå inden for et sædvanligt udsving i antallet af avlstæver hen over et år. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte begrundelsen for det højere antal hvalpe end gennemsnitligt på bedriften.