Energiklagenævnet har truffet afgørelse i klagerne over etableringstilladelserne til Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker

12-07-2021
Nævnenes Hus Energiklagenævnet

Energiklagenævnet har nu afsluttet sagsbehandlingen af en række klager over Energistyrelsens tilladelser til Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S og Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S til etablering af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020 om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker.

Klagerne blev modtaget i Energiklagenævnet i januar 2021, og der er løbende truffet afgørelser i de 59 klagesager. Der er sket afvisning i 50 modtagne klager grundet manglende klageberettigelse. De sidste 9 sager har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 8. juni 2021, da nævnet har vurderet, at disse klagere, er klageberettigede over Energistyrelsens afgørelser. Energiklagenævnet har offentliggjort enkelte af afgørelserne, som kan læses på afgørelsesportalen via følgende links:https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/21-00399_-_Afg%C3%B8relse.pdf, https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/21-00310_-_Afg%C3%B8relse.pdf, https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/21-00333_-_Afg%C3%B8relse.pdf og https://ekn.naevneneshus.dk/soeg?sort=desc&s=Vesterhav&size=30.