Nævnenes Hus følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at imødegå spredning af COVID-19

13-01-2021
Nævnenes Hus Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Dette medfører, at der pt. ikke kan foretages syn og skøn i klagesagerne i Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Sekretariatet udmelder syn og skøn, når sundhedsmyndighedernes anbefalinger tilråder det.