Retssag afvist

14-01-2021
Nævnenes Hus Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Københavns Byret har den 11. januar 2021 afvist sagen mellem Selskabet af 1. januar 2019 ApS (Nu B2B Property ApS) og Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Det vedrører nævnets sager 514 og 522.

Sagen er afvist som følge af manglende betaling af berammelsesafgiften. Disciplinærnævnet anser herefter kendelserne af 15. juni 2020, hvorved Selskabet af 1. januar 2019 ApS (Nu B2B Property ApS) blev pålagt en kumuleret både på 500.000 kr., som endelige og effektueres herefter.