Finanslov 2021: Flere kan få svar på deres klagesager hurtigere

08-01-2021

Med finansloven for 2021 genoprettes Nævnenes Hus’ bevilling og styrelsen tilføres 10 mio. kr. i 2021, 11 mio. kr. i 2022, 12 mio. kr. i 2023 og 14 mio. kr. fra 2024 og frem. Nævnenes Hus blev etableret i 2017 med en markant faldende bevillingsprofil. I 2018 blev der gennemført en ekstern budgetanalyse, der viste, at styrelsen er effektivt drevet, og at bevillingen falder mere, end styrelsen har mulighed for at effektivisere.

Nævnenes Hus blev bl.a. etableret med henblik på at skabe en mere effektiv klagesagsbehandling. I 2024 er bevillingen til Nævnenes Hus almindelige drift mere end 25 pct. lavere end udgifterne på styrelsens opgaveområder før etableringen.

Med tilførslen er der - når Nævnenes Hus realiserer de opgjorte effektiviseringsgevinster i budgetanalysen og yderligere nødvendige og væsentlige effektiviseringsgevinster – bl.a. skabt grundlag for, at Nævnenes Hus varigt kan overholde den politiske målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet maksimalt er 6 måneder.

Nævnenes Hus har rekrutteret nye medarbejdere og vil igennem 2021 nedbringe styrelsens sagsbeholdning. Udviklingen i styrelsens sagsbeholdning kan følges på denne side.

Nedbringelse af sagsbeholdningen er en forudsætning for fremadrettede lavere sagsbehandlingstider. Ved at nedbringe sagsbeholdningen og særligt de ældre sager i beholdningen, kan sagsbehandlingstiderne stige indledningsvist for derefter af falde.