Besigtigelse og offentligt møde om supplerende fredning af Store Åmose i Sorø Kommune

23-08-2021
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om supplerende fredning af Store Åmose i Sorø Kommune.

Kortbilag
Kortbilag

Fredningsnævnet for Vestsjælland har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 24 ha nord for Stenlille. Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse og offentligt møde

Besigtigelsen og samtidigt offentligt møde finder sted mandag den 20. september 2021 fra kl. 11.00. Mødested: Lårupvej hvor vejen møder fredningsområdets vestlige grænse. Stedet er markeret med en rød cirkel på det vedlagte kortbilag. Besigtigelsen vil starte og slutte ved mødestedet og vil foregå til fods. 

Der vil på dagen være adgang til fredningsområdet i bil ved at køre ad Lårupvej fra sydvest til mødestedet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 13. september 2021.