Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Keldsø-området i Helsingør og Gribskov kommuner

23-08-2021
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Keldsø-området i Helsingør og Gribskov kommuner.

Kortudsnit
Kortudsnit

Fredningsnævnet for Nordsjælland har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 308 ha. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at sikre og forbedre det egnskarakteristiske åbne landskab ved Keldsø-området med enge, moser, overdrev og småsøer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse

Besigtigelsen finder sted tirsdag den 21. september 2021 fra kl. 9.30. Mødested er krydset mellem Klostermarksvej og Frederiksværksvej, 3230 Græsted, som er markeret på kortudsnittet. Nævnet vil både foretage besigtigelsen til fods og fra bus. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området.

Offentligt møde

Onsdag den 22. september 2021 kl. 09.00 afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde. Mødet finder sted på Hotel Bretagne, Sauntevej 18, 3100 Hornbæk.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 13. september 2021.