Datatilsynet har ført tilsyn med Nævnenes Hus

25-09-2020
Nævnenes Hus

Datatilsynet har valgt Nævnenes Hus som en af de myndigheder, de vil føre skriftligt tilsyn med efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Tilsynet har fundet sted. Det drejede sig om kontrol med de personoplysninger, vi som arbejdsgiver har om vores medarbejdere i vores systemer, herunder eksempelvis vores tidsregistreringssystemet. Datatilsynet rejste kritik af, at vi i vores interne privatlivspolitik ikke havde beskrevet Nævnenes Hus’ formål med behandlingen af medarbejdernes personoplysninger, og at der var manglende eller upræcis angivelse af frister for, hvornår oplysningerne vil blive slettet igen.

Det har vi nu rettet op på blandt andet ved at opdatere den interne privatlivspolitik, så der nu tydeligt fremgår formålsangivelse og slettefrister. Derudover er den interne privatlivspolitik på ny blevet formidlet til samtlige medarbejdere. Vi har også sat gang i et arbejde med at kigge på den eksterne privatlivspolitik for at dobbelttjekke, at vi informerer hele vejen rundt.

Læs mere om Datatilsynets tilsyn med Nævnenes Hus i denne rapport.