Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Kalø Vig ved Eskerod og Rodskov i Syddjurs Kommune

09-09-2020
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og efterfølgende offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Kalø Vig ved Eskerod og Rodskov i Syddjurs Kommune.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 271 ha. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen for navnlig at sikre de store landskabelige kvaliteter, bevare og forbedre de naturmæssige værdier samt sikre områdets rekreative kvaliteter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling, om området skal fredes.

Tid og sted

Besigtigelsen finder sted onsdag den 7. oktober fra kl. 10.30. Mødested er p-pladsen ved Rodskov Forsamlingshus, Hovgårdsvej 3, 8543 Hornslet. Deltagere sørger for egen transport.

Umiddelbart efter besigtigelsen afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde, dog tidligst kl. 12.00. Mødet finder sted på Gl. Løgten Strandkro, Strandvejen 210, 8543 Hornslet.