Ny proces i det offentlige forbrugerklagesystem

26-11-2020
Nævnenes Hus Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Som led i arbejdet med forbedringer er der implementeret en ny proces i det offentlige forbrugerklagesystem, som sikrer hurtigere behandling af klager.

Center for Klageløsning, der medierer mellem borgere og virksomheder, er den første del af det offentlige forbrugerklagesystem. Som følge af et aktivt arbejde med forbedringer er processen i Center for Klageløsning netop omlagt for at sikre en markant hurtigere behandling af sager til gavn for borgere og virksomheder. Sagsbehandlingstiden er nu i gennemsnit kun tre uger for alle sager.

Områdechef Thomas Faust Ryborg udtaler om forbedringen: ”Vi er meget glade for at være kommet i mål med en god proces, der giver forbrugere og virksomheder en langt hurtigere afklaring på deres tvister end tidligere. Alle har gjort en kæmpe indsats for at få den nye proces til at køre fra start, og det har den virkelig gjort – ud over al forventning.”

Forbrugerklagenævnet, der er den anden del af det offentlige forbrugerklagesystem, har også omlagt processen for at sikre en smidigere og væsentlig hurtigere behandling af sager i nævnet end tidligere. Den nye proces i Forbrugerklagenævnet indebærer bl.a., at nævnet behandler sagerne i to spor; et spor for nye sager, som nævnet har modtaget efter den 1. november 2020, hvor nævnet vil afgøre hovedparten af sagerne på maksimalt tre måneder. Det andet spor gælder behandlingen af klager modtaget før den 1. november 2020, hvor sagerne behandles lige så hurtigt som før omlægningen. De sidste sager forventes afgjort inden for et år.

Den kortere sagsbehandlingstid i både Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet er resultat af det løbende arbejde med forbedringer og ved at gentænke måden at behandle klager på.