Udtalelse fra Folketingets Ombudsmand

18-11-2020
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Folketingets Ombudsmand har den 17. november 2020 rettet kritik af Miljø- og Fødevareklagenævnets fortolkning af afgørelsesbegrebet i tre sager.

Ombudsmanden konkluderer på baggrund af de tre sager, at det er hans samlede indtryk, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke i alle tilfælde har været tilstrækkelig opmærksom på, om udtalelser – uanset deres formelle fremtræden – ensidigt over for en ekstern modtager fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde, herunder fordi der er tale om at afvise at indlede en sag. 

Nævnet har på den baggrund tidligere genoptaget behandlingen af to af de tre klagesager, og vil yderligere inddrage de bemærkninger, som Ombudsmanden har fremsat til nævnets anvendelse af afgørelsesbegrebet i den sidste klagesag. Desuden vil nævnet fremadrettet gøre en særlig indsats for at sikre præcision i nævnets anvendelse af og henvisning til afgørelsesbegrebet.