Nævnenes Hus har lukket i Kristi Himmelfartsferien

18-05-2020

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj og fredag den 22. maj holder Nævnenes Hus lukket.