Aflysning af besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med fredningssagen Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune

13-05-2020
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Da regeringen har meldt ud, at det midlertidige forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer fortsat er gældende, vil det ikke være muligt for Miljø- og Fødevareklagenævnet at gennemføre en besigtigelse af området.

Besigtigelsen, der skulle have fundet sted den 19. maj 2020, er derfor aflyst.

En ny besigtigelse og offentligt møde vil blive varslet senest 4 uger før.