Energiklagenævnet har truffet afgørelse i klager over etableringen af Baltic Pipe

04-02-2020
Energiklagenævnet

Energiklagenævnet har nu afsluttet sagsbehandlingen af en række klager over etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe.

Der sker afvisning i de 57 modtagne klager grundet manglende klageberettigelse.

Begrundelsen for afvisningerne er enslydende og nævnet har derfor kun offentliggjort en af afgørelserne.

Afgørelsen kan læses her.