Sagsbunken i Planklagenævnet er færdigbehandlet

21-12-2020
Nævnenes Hus Planklagenævnet

I Planklagenævnet har der foregået en intensiv indsats for at nedbringe beholdningen af ældre sager modtaget før den 1. juli 2018.

Udviklingen i den indsats har løbende kunne følges her for Planklagenævnet og her for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det har været en stor opgave, hvor Planklagenævnet nu er i mål, og alle ældre sager til behandling i nævnet er nu færdigbehandlede. Det er i alt 575 sager i beholdningen, som nu er afgjorte.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er i fuld gang med at nedbringe deres beholdning af ældre sager modtaget før den 1. juli 2018. Der er pt. 430 sager, der mangler at blive færdigbehandlede. Alle ældre sager er færdigbehandlede i 2021, som er et år tidligere end først forudsat.

Sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet er stadig for lang og derfor vil fokus fremadrettet være mod generel nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet.