Ændret arbejdsmodel i Det Psykiatriske Patientklagenævn giver mere tid til kerneopgaven

01-11-2019
Nævnenes Hus Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn har et stærkt og vedholdende fokus på de psykiatriske patienters retssikkerhed. Nu ændrer vi på arbejdsmodellen i Det Psykiatriske Patientklagenævn, så der nu kan foretages videomøder i nævnet.

Det betyder, at nævnets medlemmer skal bruge mindre tid på landevejene og mere tid på kerneopgaven, som er at behandle og afgøre psykiatriske patienters klager over tvangsindgreb.

Konkret kommer videomøderne til at foregå på den måde, at nævnet, som består af formand (sagsbehandler) og to øvrige nævnsmedlemmer, samles i Nævnenes Hus i Viborg. Patienten, patientrådgiveren og relevant personale fra sygehuset, vil deltage i mødet fra afdelingen, hvor de kan kalde op til nævnet.

Læs mere i Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn.