Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Møllebakken, Ærø Kommune

29-05-2019
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder den 24. juni 2019 besigtigelse og samtidigt offentligt møde i forbindelse med behandlingen af en klage over Fredningsnævnet for Fyns afgørelse om fredning af Møllebakken ved Ærøskøbing i Ærø Kommune.

Fredningsnævnet for Fyn har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et ca. 18 ha stort areal ved Møllebakken, der ligger umiddelbart syd for Ærøskøbing. Fredningen er foreslået af Danmarks Naturfredningsforening med henblik på at bevare en klar grænse mellem middelalderbyen Ærøskøbing og det åbne kulturlandskab i området ved Møllebakken.

Klagen, som Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, er indgivet af en af de berørte lodsejere og omhandler matr. nr. 1b og del af matr. nr. 5e Ærøskøbing Markjorder.

Tid og sted

Besigtigelse og det samtidige offentlige møde finder sted den 24. juni 2019 kl. 11.45.

Mødested er på parkeringspladsen ved Pilebækken 14, 5970 Ærøskøbing.

Besigtigelsen vil foregå til fods.