Prioriteret indsats i afviklingen af sager hos Ankenævnet for Søfartsforhold

05-07-2019
Ankenævnet for Søfartsforhold

Der er aktuelt 15 verserende sager i Ankenævnet for Søfartsforhold, som endnu ikke er afgjort. Det er naturligvis langt fra tilfredsstillende. Nævnenes Hus har derfor iværksat en særlig indsats, hvor der tilføres ekstra ressourcer, som skal bidrage til sagsbehandlingen.

Direktør i Nævnenes Hus Christian Lützen siger:

”Jeg beklager situationen, og erkender, at det bare ikke er godt nok. Vi er dog fortrøstningsfulde, og har en klar forventning om, at vi kan nå i mål med at få løst de verserende sager henover de næste måneder.”

Arbejdet pågår allerede nu, og der afholdes nævnsmøder i efteråret 2019, så der kan træffes afgørelse i sagerne hurtigst muligt. Derefter er fokus på at opnå en god og sikker drift.