Nævnenes Hus er tilført penge til nedbringelse af beholdning af gamle sager i to nævn

04-07-2019

Nævnenes Hus er tilført 9 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020, 13 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 til at afvikle en beholdning på 1.921 sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det er forudsat, at sagsbeholdningen er afviklet i 2022 samtidig med, at nye sager afgøres på 6 måneder i gennemsnit på tværs af de to nævn.

Alle klagere, dennes repræsentant samt eventuelle andre parter, der har en klagesag, der indgår i sagsbeholdningen, vil løbende blive underrettet om den forventede sagsbehandlingstid for sagen.

Du kan læse nærmere information om status for afvikling af sagsbeholdningen på siderne her: Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.