04-07-2019

Parterne bag aftalen om Finansloven for 2019 har i foråret 2019 truffet beslutning om, at Nævnenes Hus skal tilføres i alt 42 mio. kr. i perioden 2019 – 2022 til at afvikle en beholdning på 1.921 sager modtaget før 1. juli 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

På baggrund heraf har Folketingets Finansudvalg i april 2019 tiltrådt, at der udmøntes 9 mio. kr. i 2019 til indsatsen. Udmøntningen i 2020 – 2022 er indbudgetteret i regeringens Forslag til finanslov for 2020.

Alle klagere, dennes repræsentant samt eventuelle andre parter, der har en klagesag, der indgår i sagsbeholdningen, vil løbende blive underrettet om den forventede sagsbehandlingstid for sagen.

Du kan læse nærmere information om aftalen og status for afvikling af sagsbeholdningen på siderne her: Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.