Regulering af niveauet for godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler

21-02-2019
Tvistighedsnævnet

LO (nu FH) og DA har den 17. december 2018 indgået en aftale om regulering af bl.a. taksterne for godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler, der er omfattet af erhvervsuddannelsesloven.

Af aftalen fremgår følgende:

”Hovedorganisationerne har drøftet forhøjelse af godtgørelsesniveauet for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler for elever i Tvistighedsnævnet.

Godtgørelsesniveauet for almindelige elever blev efter forhandling mellem parterne i 2004 fastsat til 30.000 kr. Voksenelever fulgte som udgangspunkt samme godtgørelsesniveau frem til 2007, hvor et flertal i Tvistighedsnævnet hævede niveauet til 50.000 kr.

Parterne er enige om, at der er grundlag for en regulering af godtgørelsen for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler. Godtgørelsen til almindelige elever fastsættes til 40.000 kr. Godtgørelsen til voksenelever kan passende fastsættes til 53.000 kr. Ved fastlæggelse af godtgørelsens størrelse gælder de samme principper som hidtil, og det er således alene niveauet, som parterne har aftalt.

Ændringerne i godtgørelsesniveauet finder anvendelse i sager, der afgøres eller afsluttes efter aftalens indgåelse.”

Tvistighedsnævnet vil fremover udmåle godtgørelsen i overensstemmelse med aftalen. Opmærksomheden henledes dog på, at de nye takster kun kan forventes anvendt i de tilfælde, hvor påstandsbeløbet giver mulighed herfor. Det kan derfor være nødvendigt at forhøje påstanden i et tillæg til klageskriftet, som forkyndes for indklagede.