Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune

12-04-2019

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og efterfølgende offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune.

Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 128 ha. Danmarks Naturfredningsforening og Stevns Kommune har i forening rejst fredningssagen for navnlig at sikre de geologiske og kulturhistoriske værdier, understøtte formidlings- og forskningsmæssige tiltag samt sikre offentligheden god tilgængelighed til den geologiske verdensarv, kulturarv og natur via et sammenhængende kystnært stiforløb.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling, om området skal fredes.

Tid og sted

Besigtigelsen finder sted søndag den 12. maj 2019 fra kl. 15.30. Mødested er p-pladsen ved Boesdal Kalkbrud, Boesdalvej 41, 4673 Rødvig. Besigtigelsen fortsætter mandag den 13. maj 2019 kl. 8.00. Mødested er p-pladsen ved Højeruplund, Højerup Bygade 39, 4660 Store Heddinge. Besigtigelsen vil ske til fods og ved kørsel. Deltagere sørger for egen transport.

Den 13. maj 2019 afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde umiddelbart efter besigtigelsen, dog tidligst kl. 14.00. Mødet finder sted i Stevns Naturcenter, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge.