Igangværende klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet er nu overflyttet til ny portal

18-09-2018

Personer, som er tilknyttet en klagesag, har i dag modtaget besked om, at sagen er blevet overflyttet til den nye klageportal.

Nævnenes Hus lancerede i slutningen af august en ny klageportal for nævnene i Nævnenes Hus. I første omgang modtager portalen klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Klagesager fra den gamle klageportal for natur-, miljø- og planområdet er blevet overført til den nye klageportal. Som noget nyt vil man i klagesager fremadrettet få adgang til flere af sagens dokumenter direkte på klageportalen. Klagere og førsteinstanser vil modtage advisering via e-mail, når der er nyt i klagesagen.

Ibrugtagningen af den nye portal medfører en række ændringer, som I kan læse mere om her:

Klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet

Ny klageportal – information til klagere

Ny klageportal – information til førsteinstanser

Klagesager ved Planklagenævnet

Ny klageportal – information til klagere

Ny klageportal – information til førsteinstanser

Sådan arbejder vi videre med klageportalen

Lanceringen af den nye klageportal for Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet er første skridt mod en fælles klageportal for alle nævn i Nævnenes Hus. Udover, at vi kobler flere nævn på portalen i løbet af 2018 og 2019, arbejder vi også videre med udvikling af portalen, og I vil derfor opleve, at vi løbende opdaterer og forbedrer løsningen.